02.09.2011
Izvještaj sa 28. skupštine dioničara "Bh Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 29.08.2011.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"Bh Telecom" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.                                          

 
Naziv emitenta: Bh telecom d.d. Sarajevo
Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 29.08.2011.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ul.Obala Kulina bana broj 8 Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum):60.061.274 dionica sa pravom glasa ili 94,64%
 

Dnevni red Skupštine

          

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika; 

Za pressjednika 28. skupsštine BH Telekoma izabrana Zerina Konjhodžić, a za ovjerivače zapisnika Amil Hanjalić i Alma Čorbo

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;        

U Nadzorni odbor izabrani : Kadrija Hodžić,Ševal Kovačević,Kemal Kačapor,Mugdim Mandžuka,Vjekoslav Ivanković,Branko Romić i Eldin Hadžiselimović

 

3. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;         

Donesena odluka o izmjenama i dopunama statuta.
              
Punomoćnik:      
 

Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc       

 

Po tačkama 1. i 3. glasao za usvajanje.Po tački 2. glasao za kandidata malih dioničara :Eldina Hadžiselimovića. 

 
Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1.       ZA – Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima

2.       ZA – Kandidat malih dioničara ispunjava sve zakonske uslove

3.       ZA – usklađivanje Statuta sa Uredbom Vlade FBiH o vršenju ovlasti nad državnim preduzečima

 

       


Izvještaj sa redovne 22. Skupštine dioničara JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar

Dana 28.08.2014. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostaro. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2014

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2014: 47.048.626,38 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine privrednog društva Bira d.d. Bihać

Izvještaj sa skupštine dioničara Bira d.d. Bihać održane  23.07.2014. godine u Bihaću.

[detaljnije]
Izvještaj sa redovne skupštine dioničara "Duhan" d.d. Gradačac

Dana 14.07.2014. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Duhan" d.d. Gradačac. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juni 2014

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2014: 46.135.248,70 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET