20.05.2011
Izvještaj sa XX redovne skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 

Dana16.05.2011.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.         

             

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 16.05.2011.godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 29.034.504 dionica ili 95,6518% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 

Dnevni red Skupštine

  

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine; 1.a.Predsjednika Skupštine; 1.b. Ovjerivače zapisnika;  

 

1.a. Sa 29.034.463 glasova ZA i 41 glas PROTIV za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić; 1.b. Sa 29.034.504 ili 100% glasova ZA za ovjerivćae zapisnika su imenovani Miroslav Perojević i Kemal Kapić;

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, radi podnošenja ostavke;

Rezultati glasanja:                                                

 

Enver Agić 29.034.160 ZA, 30 PROTIV, 314 NEVAŽEĆI,                                                  

Zehrudin Sikira   29.034.160 ZA 30 PROTIV 314 NEVAŽEĆI,                                                        

Adil Trgo 29.034.160 ZA 30 PROTIV 314 NEVAŽEĆI,                                                           

Elvir Čizmić 29.034.119 ZA 71 PROTIV 314 NEVAŽEĆI,                                                    

Fikreta Bešović 29.034.160 ZA 30 PROTIV 314 NEVAŽEĆI,

Zoran Mandlbaum 29.034.160 ZA 30 PROTIV 314 NEVAŽEĆI;                                                     

Odluka je donesena večinom glasova prisutnih dioničara.                                                 

 

3. tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,

S obzirom da su prethodnom tačkom dnevnog reda svi članovi Nadzornog odbora razrješeni dužnosti, Skupština se nije izjašnjavala po ovoj tački dnevnog reda;

 

4. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo do okončanja konkursne procedure za izbor članova Nadzornog odbora Društva na period od četiri godine.

Sa glasovima                                                      

Enver Agić 29.035..824 ZA,                                

Jakub Dinarević 29.033.744 ZA,                          

Kemal Sikirić 29.033.744 ZA,                         

Bahrija Šarić 29.033.704 ZA,                                 

Sanel Buljubašić 29.033.744 ZA                      

Skupština je izvršila izbor privremenih članova Nadzornog odbora;

 

Ostalo: U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama dnevnog reda glasao sam ZA.             

 
Punomoćnik:      

Edin Jahjefendić

 
Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1.       ZA – Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima

2.       ZA – Smjena članova Nadzornog odbora od strane večinskog vlasnika (Vlada FBiH)

3.       ZA – Na osnovu prethodne tačke dnevnog reda

            4.    ZA – Imenovanje novih članova Nadzornog odbora od strane                               večinskog vlasnika (Vlada FBiH

 

 


NVI PROF-PLUS za decembar 2017

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2017: 36.835.457,02 KM  

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo održati u Sarajevu, dana 25.01.2018. godine sa početkom u08,00 časova u sali''ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10. 

[detaljnije]
Izvještaj o bitnom događaju - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa sedme vanredne Skupštine dioničara Poslovna zona a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2017.godine, održana je Skupština dioničara Poslovna zona a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Izvještaj sa 48. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 28.12.2017.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET